TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Personel Alacak

Adanali

New member
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul vilayet hudutlarında bulunan Haydarpaşa 131 Yol Bakım Şefliği işyerine 1 Eski Hükümlü Demiryolu Sınırı Bakım Onarımcısı olarak işe alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken konular, istenilen evraklar, sıhhat koşulları aşağıda belirtilmiştir.

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan kurallar, evrak teslim tarihi/yeri, kelamlı imtihan tarihi/yeri, kelamlı imtihan kararı) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular kısmında yayımlanacaktır.

2- İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri içinde yayınlanacaktır.

3- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize müracaat yapacak adayların ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir.

Adayların ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu nakliyatının bir arada yapıldığı raylı sistemlerde demiryolu sınırı bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01) olarak en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.

4- İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması kaidedir.

5- Müracaat yapan eski hükümlü adayları aşağıda istenilen dokümanlarda belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 22.09.2022 tarihinde teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla başvuran yahut ilanda belirtilen kuralları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, müracaatının kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

6- Müracaat yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda kelamlı imtihana katılacaklar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 27.09.2022 tarihinde kura çekimi ile belirlenecektir.

7- Kelamlı imtihanı 04.10.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

8- Müracaat yapan eski hükümlü adayların kelamlı imtihanında İmtihan Şurası üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı bağlantıları 10 puan, kelamlı irtibatları 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme hususlarındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere marifet alanında 50 puan üzerinden,


Mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleksel yapı materyali 1 soru 10 puan üzerinden ve mesleksel konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleksel alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan kıymetlendirme kararında imtihan heyeti üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak muvaffakiyet puanı ve sıralaması belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen personel sayısı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir.

9- Müracaat yapacak adayların, müracaat yapmadan evvel çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

10- Müracaat yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden yalnızca birine müracaat edebilecektir.

11- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve fazlaca tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine yalnızca erkek adaylar müracaat yapabilecektir.

12- İşe başlatılacak Demiryolu sınırı bakım onarımcıları 4857 sayılı İş Kanununa alışılmış olarak bakılırsav yapacaktır.

13- İşe başlayan Demiryolu çizgisi bakım onarımcılarının deneme mühleti 4 ay olup, deneme mühleti içerisinde başarısız olanların iş mukavelesi fesh edilecektir.

14- İşe başlayan Demiryolu sınırı bakım onarımcısı en az 5 yıl çalışacak, bu mühlet içerisinde nakil İşleyemeyecektir.

15- İşe başlayan Demiryolu sınırı bakım onarımcıları vardiyalı olarak 24 saat temeline nazaran gece gündüz çalıştırılabilecektir.

16- Demiryolu çizgisi bakım onarımcısı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş kontratı 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci hususunun ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları müddetince aldıkları fiyat ile eğitim programına ilişkin maliyetin aktüel olarak hesap edilerek meblağının % si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR;

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu isimli sicil kaydı dokümanı (Cumhuriyet Savcılığından yahut e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. İsimli sicil kaydı bulunanlar, isimli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

3- Tahsil dokümanı fotokopisi (Öğrenim dokümanında alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) yahut e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi

4- Eski Hükümlü Evrakı (Cumhuriyet Savcılığından)

5- Askerlik durum dokümanı (Getirecekleri dokümanda terhis, tecil, bedelli yahut muaf olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma evrakını ibraz edecektir.

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Başka Adres Belgesi

9- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

10- Müracaat yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu nakliyatının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde demiryolu çizgisi bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01) olarak en az 6 ay çalışmış olma koşulu aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-devlet üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir.

11- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

SAĞLIK ŞARTLARI

1-Sağlık Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaniçin alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Unsur Testi Raporu istenecektir

2-Tam teşekküllü devlet hastaneleri yahut resmi üniversite hastanelerinin rastgele birinden; 8 doktor imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sıhhat Şurası Raporu alınacaktır.

Sağlık Heyeti Raporunda Bulunması Gereken Konular;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz başka ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

. “6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” yahut “Demiryolu Çizgisi Bakım Onarımcısı olarak çalışır” karannın net olarak yazılı olması gerekmektedir.

3-Adayların, “6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” yahut “Demiryolu Sınırı Bakım Onarımcısı olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında kıymetlendirme sonuçları bulunmayan sıhhat şurası raporları hakkında süreç yapılmayacaktır.

10855/1-1
 
Üst