Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 Emekçi Alacak

Adanali

New member
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: İŞÇİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında gorev yapmak üzere; 4857 sayılı iş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde bakım onarım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sıhhi tesisatçı 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak biçimde yaralanan işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak.

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5) gorevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

6) En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.

7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

9) işe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi arasında başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvuru yapılacak meslek kolu için Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Meslek Yüksekokullarının Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden veya meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinin Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak ya da MEB onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

2) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak biçimde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı biçimde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 4-8 Ekim 2021 tarihleri içinde elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Türkiye İş Kurumu tarafınca gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylar içinden açık iş sayısının 4 katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar içinden, açık iş sayısının 4 katı adayın yer aldığı liste, adaylardan istenilen belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sınav kararı ve kazanan adaya ilişkin istenilen belgeler aynı biçimde Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır. Kişinin adresine ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

4) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, neticelerin duyurulması ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır.

NOTER KURA İŞLEMLERİ:

1) Türkiye İş Kurumu tarafınca gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi (başvuru yapan aday sayısının açık iş sayısının 4 katından fazla olması halinde) 19 Ekim 2021 Salı günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz 1. kat toplantı salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

2) Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ötürüsıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak olup adaylar istemeleri halinde Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.vgm.gov.tr) yayımlanacak olan linkten, kura çekimini izleyebilecektir.

3) Kura tarihinde herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli bilgilendirmeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Milli Müdafaa Cad. No: 20 Kızılay/ANKARA

0 (312) 415 54 61

9117/1-1
 
Üst